Reference

Filtriraj

Ukupan broj projekata: 379
2008.
Sanacija i izgradnja odlagališta komunalnog otpada ˝Kaštijun˝– I. faza
2008.
Uklanjanje spremnika mazuta i ostalih građevina u krugu tvornice Zvijezda, Zagreb
2008.
Uklanjanje građevina centralnog skladišta Borovo
2008.
Uklanjanje građevina u vojarni ˝Zvijerci˝ – Bjelovar
2008.
Sanacija odlagališta Ivančino brdo - 1. faza
2008.
Uklanjanje građevina na državnoj cesti D 404
2008.
Uklanjanje starog skladišta u tvornici ˝Sv. Juraj˝
2008.
Uklanjanje građevina u krugu tvornice ˝Sv. Kajo˝
2008.
Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada ˝Bravarić˝
2008.
Izgradnja farme prasadi Andrijaševci 2
2008.
Uklanjanje građevina u ulici A. Cesarca 2a i Kurelčevoj 4 - Gradski podrum
2008.
Izgradnja, i obnova ratom oštećenih građevina IV-VI kategorije, Vukovar
2008.
Uklanjanje građevine atomskog skloništa na lokaciji Sv. L.B. Mandića, Osijek
2008.
Uklanjanje objekata na farmi "PIETREN" u Čeretincima
2008.
Iskopi i zaštita građevne jame na hotelu Villa Dubrovnik
2008.
Sanacija divljih deponija „Sreljana“ i ˝Ispod Piacala˝ u Labinu
2008.
Uklanjanje građevine Novog lista u Rijeci
2008.
Izgradnja nove kasete na odlagalištu komunalnog otpada Mraclinska Dubrava
2008.
Izgradnja skladišta luka i krumpira Lipovac d.o.o., Lipovac
2008.
Izrada projekta uklanjanja i uklanjanje građevina na lokaciji površinskog kopa Sveti Juraj, Kaštel Sućurac

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati