izgradnja-objekata
EURCO d.d.

Izgradnja objekata

IZGRADNJA

Društvo EURCO d.d. nudi svojim kupcima izgradnju vodnih građevina i infrastrukturnih objekata:

 • vodoopskrbne sustave
 • kanalizacijske sustave
 • melioracijske građevine
 • regulacijske i zaštitne vodne građevine poput brana, nasipa, kolektora, lateralnih kanala, umjetnih korita, i sl.
 • industrijske zone (prometnice s pripadajućom infrastrukturom, parkirne površine)
 • javne rekreacijske površine (pješačke zone, rekreacijski parkovi)
 • uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)
 • farme za uzgoj domaćih životinja
 • skladišta poljoprivrednih proizvoda

 

ZEMLJANI RADOVI

Kao priprema za izgradnju raznih vrsta objekata od velike su važnosti zemljani radovi. Među zemljanim radovima bitno je istaknuti:

 • široki iskopi
 • zaštita građevnih jama
 • izgradnja nasipa i retencija
 • uređenje vodnih kanala

 

Za radove vezane uz infrastrukturu i izgradnju industrijskih i gospodarskih objekata posebne namjene, EURCO d.d. nudi suvremena i cjelovita rješenja za najrazličitije zahtjeve i projekte.

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati