projekt-sanacije-i-zatvaranja-odlagalista-neopasnog-otpada-nemetin
EURCO d.d.

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin


Na Građevinskom fakultetu danas je predstavljen projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin koji će izvoditi tvrtka Eurco iz Vinkovaca. Predstavljanju projekta i uvođenju u posao izvođača radova nazočili su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain te zamjenik gradonačelnika Boris Piližota. Cilj je projekta sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta „Nemetin“ čime će se pridonijeti sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisija stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.

Ukupna vrijednost projekta je oko 38 milijuna kuna. Pri tome je 85 posto sredstava financirano bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, a u sufinanciranju sudjeluje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s iznosom od 10% prihvatljivih i procijenjenih troškova, odnosno u iznosu do 3,5 milijuna kuna

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati