ovcara 12
EURCO d.d.

Uklanjanje farme Ovčara


Sa naručiteljem radova VUPIK d.d., Vukovar tvrtka EURCO d.d. sklopila je ugovor o izvođenju radova uklanjanja 25 objekata na lokaciji bivše farme Ovčara. Predmetni radovi obuhvatili su uklanjanje predmetnih građevina, uključujući uklanjanje kanala i lagune, te uklanjanje betonskih staza, prometnica i platoa. Predmetni radovi također su uključivali demontažu, transport i zbrinjavanje azbestnocementnih pokrovnih ploča. Iskoristivi materijal nastao uklanjanjem recikliran je predmetnoj lokaciji. Radovi uklanjanja izvedeni su u periodu od svibnja do srpnja 2012. godine.

 

 

Lokacija: Vukovar
Radovi izvršeni: Srpanj 2012. g.

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati