izgradnja-dovodnog-melioracijskog-kanala-i-crpne-stanice-jaruge
EURCO d.d.

Izgradnja dovodnog melioracijskog kanala i crpne stanice Jaruge


Osnovna funkcija dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja je oplemenjivanje malih voda na području BBP, kako bi se osigurali uvjeti za navodnjavanje poljoprivrednih površina i za poboljšanje ekološke kakvoće voda u glavnim recipijentima razmatranog područja: Biđu, Bosutu i Spačvi. Izgradnjom kanala i crpne stranice Jaruge osigurali su se uvjeti za navodnjavanje cca 4.000 ha poljoprivrednih površina uz trasu kanala i uz vodotoke s kojima je on u neposrednoj vezi.

Radovi su uključivali:

  • izgradnju melioracijskog kanala i radove na obrambenim nasipima
  • izgradnja građevinske jame crpne stanice
  • izgradnja crpne stanice
  • izgradnja ustava i krilnih zidova
  • uklanjanje zidova dijafragme
  • izvedba platoa iza crpne stanice
  • uređenje kanala
  • izvedba automatike i NUS crpne stanice
  • izmještanje magistralnog telekomunikacijskog voda

 

 

 

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati