Reference

Filtriraj

Ukupan broj projekata: 370
2016.
Izmještanje dijela cjevovoda DN500 na trasi izgradnje cjevovoda pitke vode uz Južnu obilaznicu i cestu Osijek-Vukovar
2016.
Uklanjanje objekta SRC Svetice, Zagreb
2016.
Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Gornji i Donji Desinec i izgradnja transportnog kolektora Donji Desinec
2016.
Sanacija odlagališta otpada „Trebež“ u Samoboru
2016.
Sanacija odlagališta odpada Meka u gradu Ludbregu
2016.
Rušenje hotela Park u Rovinju
2016.
Sanacija odlagališta otpada "Teodorovac", općina Đurđenovac
2016.
Sanacija odlagališta otpada Strm breg
2016.
Izgradnja završnog prekrivnog sustava i sustava aktivnog otplinjavanja na kazetama IV i V, Velika Gorica
2016.
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Osijeka
2016.
Izgradnja dovodnog melioracijskog kanala i crpne stanice Jaruge
2016.
Sanacija odlagališta otpada "Teodorovac", općina Đurđenova
2015.
Izrada projekta rušenja zgrade FOI 2 projekt kampus u Varaždinu
2015.
Izgradnja linijskih građevina za kanalizaciju i vodoopskrbu s izgradnjom nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe
2015.
Projektiranje i izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada "Trebež"
2015.
Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Gornji i Donji Desinec
2015.
Uklanjanje građevine "Servo Mihalj" Poreč
2015.
Utovar, prijevoz i zbrinjavanje otpada
2015.
Sanacija i završno prekrivanje postojećeg otpada s izgradnjom nove plohe za odlaganje otpada
2015.
Sustav odvodnje otpadnih voda, dio kolektora i spoj na crpnu stanicu Darda

Profil tvrtke

EURCO d.d. za graditeljstvo, inženjering i zaštitu okoliša, tvrtka je specijalizirana za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene te sanaciju odlagališta komunalnog otpada, iza koje ostaju uspješno obavljeni poslovi, ekološki oslobođen prostor pripremljen za novu izgradnju i što je posebno značajno zadovoljni investitori.
Preuzmite profil tvrtke

Certifikati

 

Naši certifikati